Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen EKP:n valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelusta

EKP toteuttaa vuoden 2017 aikana valvontamaksuasetuksen uudelleentarkastelun. Nyt järjestettävän julkisen kuulemisen tavoitteena on kerätä asianosaisilta sidosryhmiltä ja asiasta kiinnostuneilta kommentteja parantamismahdollisuuksien arviointia varten. Kommentit tarjoavat EKP:lle arvokasta tietoa valvontamaksuasetuksen virallisen päivityksen valmisteluun, jos päivitys katsotaan tarpeelliseksi.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 20.7.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 20.7.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä