Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB regulas par uzraudzības maksām pārskatīšanas sabiedriskā apspriešana

Šīs apspriešanas mērķis ir apkopot ieinteresēto pušu komentārus, sagatavojoties ECB regulas par uzraudzības maksām izvērtēšanai 2017. gadā. Atsauksmes par šo apspriešanu sniegs ECB būtiskas norādes, lai nepieciešamības gadījumā sagatavotu ECB regulas aktualizētu versiju.

Komentāru iesniegšanas termiņš: 2017. gada 20. jūlijs, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Komentārus var iesniegt līdz 2017. gada 20. jūlijam, plkst. 24.00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam sniegt atbilstošus piemērus vai datus.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Dokumenti
Trauksmes celšana