Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη

Σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναθεώρηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη το 2017. Τα σχόλια που θα ληφθούν στη διάρκεια της διαβούλευσης θα δώσουν στην ΕΚΤ σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να προετοιμάσει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, επικαιροποίηση του κανονισμού της.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, στις 20 Ιουλίου 2017.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, της 20ής Ιουλίου 2017 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Ηλεκτρονική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στη γραμμή του θέματος θα πρέπει να αναγράφεται “Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”.

Ταχυδρομική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the review of the ECB Regulation on supervisory fees”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την παρακάτω δήλωση:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων