Menu


Memoranda van overeenstemming

Banken die onder direct toezicht van de ECB staan zijn, via dochterondernemingen en bijkantoren, actief in veel landen die niet deelnemen aan het Europees bankentoezicht. Om het toezicht op de banken onder haar directe toezicht en hun grensoverschrijdende dochterondernemingen en bijkantoren te coördineren, gaat de ECB stabiele samenwerkingsverbanden aan. Daartoe worden memoranda van overeenstemming gesloten met nationale en internationale autoriteiten binnen en buiten de EU.

Die memoranda worden op deze pagina gepubliceerd, mits de andere partij bij de overeenkomst daar toestemming voor geeft. Publicatie vindt pas plaats als die toestemming is verkregen.