Menu


Memoranda van overeenstemming

Banken die onder direct toezicht van de ECB staan zijn, via dochterondernemingen en bijkantoren, actief in veel landen die niet deelnemen aan het Europees bankentoezicht. Om het toezicht op de banken onder haar directe toezicht en hun grensoverschrijdende dochterondernemingen en bijkantoren te coördineren, gaat de ECB stabiele samenwerkingsverbanden aan. Daartoe worden memoranda van overeenstemming gesloten met nationale en internationale autoriteiten binnen en buiten de EU.

Die memoranda worden op deze pagina gepubliceerd, mits de andere partij bij de overeenkomst daar toestemming voor geeft. Publicatie vindt pas plaats als die toestemming is verkregen.

3 September 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the New York State Department of Financial Services
16 August 2021
Memorandum of Understanding between the United States Securities and Exchange Commission and the ECB
30 April 2021
Statement of Cooperation between the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation and the ECB
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the National Bank of Serbia
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Central Bank of the Republic of Macedonia
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Central Bank of Montenegro
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Central Bank of the Republic of Kosovo
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Banking Agency of the Republika Srpska
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Bank of Albania
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the National Banking and Securities Commission of Mexico
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Banco Central do Brazil
30 April 2021
Memorandum of Understanding on cooperation between the ECB and Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa
19 February 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the National Bank of Moldova
19 February 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and Abu Dhabi Global Market- Financial Services Regulatory Authority
19 February 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Bank of England and the Financial Conduct Authority
19 February 2021
Accession of EE, ISL, LV and LT to the Memorandum of Understanding on prudential supervision of significant branches in Sweden, Norway, Denmark and Finland
19 February 2021
Memorandum of Understanding on cooperation between the ECB and the Netherlands Authority for Financial Markets
19 February 2021
Memorandum of Understanding between Finansinspektionen (Sweden), Finanstilsynet (Norway), Finanstilsynet (Denmark), Finanssivalvonta (Finland) and the ECB on prudential supervision of significant branches in Sweden, Norway, Denmark and Finland