Menu


Memoranda o porozumění

Banky pod přímým dohledem ECB své aktivity do velké míry rozšířily také do zemí, které se neúčastní evropského bankovního dohledu, a to prostřednictvím dceřiných společností a poboček. ECB sjednává s vnitrostátními a mezinárodními orgány v EU i mimo ni memoranda o porozumění, aby vytvořila stabilní rámce spolupráce pro koordinovaný dohled nad dohlíženými bankami a nad jejich přeshraničními dceřinými společnostmi a pobočkami.

Memoranda o porozumění se zveřejňují na této stránce, pokud partnerský orgán udělil souhlas. Zveřejňují se pouze po udělení tohoto souhlasu.