Menu


Memoranda ta’ Ftehim

Il-banek direttament taħt is-superviżjoni tal-BĊE huma preżenti ħafna f’pajjiżi li ma jipparteċipawx fis-superviżjoni bankarja Ewropea, permezz ta’ sussidjarji u friegħi. Il-BĊE jinnegozja Memoranda ta’ Ftehim (MoUs) ma’ awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali ġewwa u barra l-UE biex jistabbilixxi oqfsa ta’ kooperazzjoni stabbli għas-superviżjoni koordinata tal-banek taħt superviżjoni u s-sussidjarji u l-friegħi transkonfinali tagħhom.

Il-MoUs huma ppubblikati f’din il-paġna, soġġett għall-kunsens mill-awtorità msieħba. Il-MoUs jiġu ppubblikati biss ladarba jingħata dan il-kunsens.

3 September 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the New York State Department of Financial Services
16 August 2021
Memorandum of Understanding between the United States Securities and Exchange Commission and the ECB
30 April 2021
Statement of Cooperation between the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation and the ECB
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the National Bank of Serbia
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Central Bank of the Republic of Macedonia
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Central Bank of Montenegro
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Central Bank of the Republic of Kosovo
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Banking Agency of the Republika Srpska
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Bank of Albania
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Banking Agency of the Federation of Bosnia and Herzegovina
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the National Banking and Securities Commission of Mexico
30 April 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Banco Central do Brazil
30 April 2021
Memorandum of Understanding on cooperation between the ECB and Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa
19 February 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the National Bank of Moldova
19 February 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and Abu Dhabi Global Market- Financial Services Regulatory Authority
19 February 2021
Memorandum of Understanding between the ECB and the Bank of England and the Financial Conduct Authority
19 February 2021
Accession of EE, ISL, LV and LT to the Memorandum of Understanding on prudential supervision of significant branches in Sweden, Norway, Denmark and Finland
19 February 2021
Memorandum of Understanding on cooperation between the ECB and the Netherlands Authority for Financial Markets
19 February 2021
Memorandum of Understanding between Finansinspektionen (Sweden), Finanstilsynet (Norway), Finanstilsynet (Denmark), Finanssivalvonta (Finland) and the ECB on prudential supervision of significant branches in Sweden, Norway, Denmark and Finland