Menu


Memoranda ta’ Ftehim

Il-banek direttament taħt is-superviżjoni tal-BĊE huma preżenti ħafna f’pajjiżi li ma jipparteċipawx fis-superviżjoni bankarja Ewropea, permezz ta’ sussidjarji u friegħi. Il-BĊE jinnegozja Memoranda ta’ Ftehim (MoUs) ma’ awtoritajiet nazzjonali u internazzjonali ġewwa u barra l-UE biex jistabbilixxi oqfsa ta’ kooperazzjoni stabbli għas-superviżjoni koordinata tal-banek taħt superviżjoni u s-sussidjarji u l-friegħi transkonfinali tagħhom.

Il-MoUs huma ppubblikati f’din il-paġna, soġġett għall-kunsens mill-awtorità msieħba. Il-MoUs jiġu ppubblikati biss ladarba jingħata dan il-kunsens.