Menu


Susitarimo memorandumai

ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai per patronuojamąsias įmones ir filialus vykdo plačią veiklą Europos bankų priežiūros sistemoje nedalyvaujančiose šalyse. ECB derasi dėl susitarimo memorandumų su ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių nacionalinėmis bei tarptautinėmis institucijomis siekdamas užmegzti stabilų bendradarbiavimą, kuris užtikrintų koordinuojamą prižiūrimų bankų ir kitose valstybėse jų įsteigtų patronuojamųjų įmonių ir filialų priežiūrą.

Susitarimo memorandumai šiame interneto puslapyje gali būti skelbiami, gavus institucijos partnerės sutikimą. Jie skelbiami tik gavus tokį sutikimą.