Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Memorandá o porozumení

Banky pod priamym dohľadom ECB sú prostredníctvom dcérskych spoločností a pobočiek vo veľkej miere prítomné v krajinách, ktoré nie sú súčasťou európskeho bankového dohľadu. ECB s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi v EÚ i mimo nej nadväzuje memorandá o porozumení s cieľom vytvoriť stabilný rámec spolupráce v záujme koordinovaného dohľadu nad dohliadanými bankami a ich cezhraničnými dcérskymi spoločnosťami a pobočkami.

Memorandá o porozumení sa na tejto stránke zverejňujú až po získaní súhlasu príslušného partnerského orgánu.

21 December 2021
5 October 2021
3 September 2021
16 August 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
30 May 2018

Všetky stránky v tejto sekcii