Menu


Vastastikuse mõistmise memorandumid

EKP otsese järelevalve all olevad pangad on tütarettevõtjate ja filiaalide kaudu laialdaselt esindatud riikides, mis ei osale Euroopa pangandusjärelevalves. EKP peab vastastikuse mõistmise memorandumite sõlmimiseks läbirääkimisi riiklike ja rahvusvaheliste ametiasutustega nii ELis kui ka väljaspool, et luua stabiilsed koostööraamistikud järelevalve alla kuuluvate pankade ning nende piiriüleste tütarettevõtjate ja filiaalide kooskõlastatud järelevalveks.

Vastastikuse mõistmise memorandumid avaldatakse siinsel veebilehel partnerasutuse nõusolekul. Memorandumid avaldatakse alles pärast nõusoleku andmist.