Menu


Memorandumi o razumijevanju

Banke koje ESB izravno nadzire imaju društva kćeri i podružnice u mnogim državama koje ne sudjeluju u europskom nadzoru banaka. ESB sklapa memorandume o razumijevanju s nacionalnim i međunarodnim tijelima u EU‑u i izvan njega kako bi uspostavio stabilne okvire suradnje za koordinirani nadzor nadziranih banaka i njihovih prekograničnih društava kćeri i podružnica.

Memorandumi o razumijevanju objavljuju se na ovoj stranici nakon što partnerska tijela daju suglasnost za njihovu objavu.