Menu


Saprašanās memorandi

ECB tieši uzraudzīto banku meitasuzņēmumi un filiāles ir plaši pārstāvētas valstīs, kas nepiedalās Eiropas banku uzraudzībā. ECB slēdz saprašanās memorandus ar valstu un starptautiskajām iestādēm Eiropas Savienībā un ārpus tās, lai izveidotu stabilu sadarbības sistēmu uzraudzīto banku un to pārrobežu meitasuzņēmumu un filiāļu saskaņotai uzraudzībai.

Saprašanās memorandi tiek publicēti šajā interneta vietnē ar partneriestādes piekrišanu. Saprašanās memorandi tiek publicēti tikai pēc tam, kad saņemta piekrišana.