Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Samförståndsavtal

Banker som står under direkt tillsyn av ECB har ofta verksamhet i länder som inte deltar i den europeiska banktillsynen genom dotterbolag och filialer. ECB förhandlar fram samförståndsavtal med nationella och internationella myndigheter inom och utanför EU för att upprätta stabila samarbetsramar för samordnad tillsyn av de banker som övervakas och deras gränsöverskridande dotterbolag och filialer.

Samförståndsavtalen publiceras på denna sida, med förbehåll för samtycke från partnermyndigheten. Samförståndsavtal publiceras först när detta samtycke har beviljats.

14 June 2024
5 April 2024
21 February 2024
8 December 2023
25 January 2023
20 January 2023
20 January 2023
19 December 2022
4 November 2022
21 December 2021
5 October 2021
3 September 2021
16 August 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
30 April 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021
19 February 2021

Alla sidor i detta avsnitt

Visselblåsning