Menu


Samförståndsavtal

Banker som står under direkt tillsyn av ECB har ofta verksamhet i länder som inte deltar i den europeiska banktillsynen genom dotterbolag och filialer. ECB förhandlar fram samförståndsavtal med nationella och internationella myndigheter inom och utanför EU för att upprätta stabila samarbetsramar för samordnad tillsyn av de banker som övervakas och deras gränsöverskridande dotterbolag och filialer.

Samförståndsavtalen publiceras på denna sida, med förbehåll för samtycke från partnermyndigheten. Samförståndsavtal publiceras först när detta samtycke har beviljats.