Menu


Memorandumi o soglasju

Banke pod neposrednim nadzorom ECB so prek podrejenih družb in podružnic zelo pogosto prisotne tudi v državah, ki ne sodelujejo v evropskem bančnem nadzoru. ECB z nacionalnimi in mednarodnimi organi znotraj in zunaj EU sklepa memorandume o soglasju, da se tako vzpostavijo stabilni okviri za sodelovanje, ki omogočajo usklajen nadzor nad nadzorovanimi bankami ter njihovimi čezmejnimi podrejenimi družbami in podružnicami.

Memorandumi o soglasju so objavljeni na tej strani, če partnerski organ v to privoli. Objavijo se šele, ko je dana privolitev.