Menu


Yhteistyöpöytäkirjat

EKP:n suorassa valvonnassa olevilla pankeilla on tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä monissa maissa, jotka eivät ole yhteisen pankkivalvonnan piirissä. EKP pyrkii luomaan vakaan valvontayhteistyön näiden pankkien valvontaa varten ja solmii yhteistyöpöytäkirjoja muiden valvontaviranomaisten kanssa niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin.

Yhteistyöpöytäkirjat julkaistaan tällä sivulla, jos toinen osapuoli antaa siihen suostumuksensa. Yhteistyöpöytäkirjoja ei julkaista, ennen kuin suostumus on saatu.