Menu


Aftalememoranda

Banker, der er under ECB's direkte tilsyn, er i vidt omfang til stede i lande, der ikke deltager i det europæiske banktilsyn, gennem datterselskaber og filialer. ECB indgår aftalememoranda med nationale og internationale myndigheder i og uden for EU om at etablere faste samarbejdsrammer for et koordineret tilsyn med bankerne under tilsyn og deres grænseoverskridende datterselskaber og filialer.

Aftalememorandaene offentliggøres på denne side med samtykke fra partnermyndigheden. Offentliggørelsen sker først, når dette samtykke er givet.