Menu


Меморандуми за разбирателство

Банки под прекия надзор на ЕЦБ са широко представени в държави извън европейския банков надзор чрез свои дъщерни дружества и клонове. ЕЦБ договаря меморандуми за разбирателство с национални и международни органи в рамките на ЕС и извън него, за да установи стабилни рамки за сътрудничество при координирания надзор над поднадзорните банки и техните дъщерни дружества и клонове зад граница.

За да бъдат меморандумите публикувани на тази страница, е необходимо съгласие от страна на институциите партньори. Публикуването им е възможно само след предоставянето на това съгласие.