Menu

Analiżi speċifika tal-mudelli interni

Ir-reviżjoni speċifika ta’ mudelli interni (TRIM) hija proġett fuq skala kbira mmexxi mill-BĊE f'kooperazzjoni mill-qrib mal-AKN matul l-2016-2020. Wieħed mill-għanijiet tagħha huwa li jitnaqqsu l-inkonsistenzi u l-varjabbiltà arbitrarja meta l-banek jużaw il-mudelli interni biex jikkalkulaw l-assi tagħhom peżati għar-riskju (risk-weighted assets).

It-TRIM jikkombina xogħol metodoloġiku dettaljat (il-Gwida tal-BĊE għal mudelli interni ġiet ippubblikata bħala riżultat ta’ dan) mal-eżekuzzjoni ta' madwar 200 IMI fuq il-post.

Aktar dwar TRIM

L-informazzjoni dwar il-proġett ġiet kondiviża mal-banek involuti fuq bażi regolari. Aġġornamenti provviżorji dwar l-eżitu tal-investigazzjonijiet TRIM ġew ippubblikati wkoll: