Menu

Cílený přezkum interních modelů

Cílený přezkum interních modelů (targeted review of internal models – TRIM) je rozsáhlý projekt, který ECB provádí v letech 2016 až 2020 v úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány. Jeho cílem je snížit nekonzistentnost a nežádoucí variabilitu v případech, kdy banky používají interní modely k výpočtu svých rizikově vážených aktiv.

TRIM kombinuje podrobnou metodickou činnost (jejím výsledkem bylo zveřejnění pokynů ECB k interním modelům) s provedením zhruba 200 posouzení interních modelů na místě.

Více o TRIM

Informace o projektu jsou pravidelně sdíleny s bankami. Byly zveřejněny také průběžbé aktualizace o výsledcích kontrol v rámci TRIM.