Menu

Ukierunkowany przegląd modeli wewnętrznych

Ukierunkowany przegląd modeli wewnętrznych (targeted review of internal models, TRIM) to szeroko zakrojony projekt prowadzony w latach 2016–2020 przez EBC w ścisłej współpracy z właściwymi organami krajowymi. Jego celem jest zmniejszenie niespójności i nieuzasadnionych różnic w wielkości aktywów ważonych ryzykiem obliczanej przez banki z użyciem modeli wewnętrznych.

W ramach projektu TRIM wykonano szczegółowe prace metodyczne (które zaowocowały wydaniem przewodnika EBC dotyczącego modeli wewnętrznych) i przeprowadzono około 200 kontroli na miejscu poświęconych tym modelom.

Więcej o projekcie TRIM

Informacje na temat projektu TRIM są regularnie udostępniane uczestniczącym w nim bankom. Publikuje się też pośrednie wyniki przeprowadzonych kontroli: