Menu

Sisemudelite sihipärane läbivaatamine

Sisemudelite sihipärane läbivaatamine on ulatuslik projekt, mida EKP teeb tihedas koostöös riiklike pädevate asutustega aastatel 2016–2020. Selle eesmärk on vähendada vastuolusid ja põhjendamatut varieeruvust, kui pangad kasutavad sisemudeleid oma riskiga kaalutud varade arvutamiseks.

Sisemudelite sihipärane läbivaatamine hõlmab üksikasjalikku metoodika-alast tööd (selle tulemusena avaldati EKP juhend sisemudelite kohta) ja selle käigus tehakse ligikaudu 200 sisemudelitega seotud kohapealset uurimist.

Lisateave

Asjaomastele pankadele esitatakse projekti kohta korrapäraselt teavet. Sisemudelite sihipärase läbivaatamisega seotud uurimiste tulemuste kohta on avaldatud ka vahekokkuvõtted: