Menu

Sisäisten mallien erityisarviointi

Sisäisten mallien erityisarviointi on laaja arviointihanke, jonka EKP toteuttaa tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa vuosina 2016–2020. Erityisarvioinnin tavoitteena on vähentää epäjohdonmukaisuuksia ja ei-toivottuja eroja sisäisissä malleissa, joita pankit käyttävät riskipainotettujen saamisten laskennassa.

Erityisarvioinnin yhteydessä tehdään kaikkiaan noin 200 mallintarkastusta pankkien tiloissa. Tarkastukset pohjautuvat perusteelliseen menetelmätyöhön, jonka osana on laadittu ja julkaistu sisäisten mallien ohjeet.

Lisätietoja sisäisten mallien erityisarvioinnista

Pankeille on tiedotettu hankkeen etenemisestä säännöllisesti. Niille on muun muassa lähetetty tilannekatsauksia tarkastusten tuloksista.