Menu

Riktad granskning av interna modeller

Den riktade granskningen av interna modeller (TRIM) är ett storskaligt projekt som utförs av ECB i nära samarbete med de nationella behöriga myndigheterna under 2016–2020. Syftet är att minska inkonsekvenser och oönskade variationer när banker använder interna modeller för att beräkna sina riskvägda tillgångar.

Inom ramen för TRIM kombineras detaljerat, metodiskt arbete (ECB:s vägledning för interna modeller publicerades som resultat av denna process) med att ungefär 200 utredningar av interna modeller genomförs på plats.

Mer om TRIM

Information om projektet har regelbundet gått ut till de berörda bankerna. Interimsuppdateringar om resultaten av TRIM-undersökningar har också publicerats: