Menu

Ciljana provjera internih modela

Ciljana provjera internih modela (engl. targeted review of internal modelsTRIM) projekt je velikih razmjera koji ESB provodi u bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima u razdoblju od 2016. do 2020. Cilj je TRIM-a smanjiti neusklađenost i neopravdanu varijabilnost koje mogu nastati kada banke upotrebljavaju interne modele za izračun svoje imovine ponderirane rizikom.

TRIM spaja temeljit metodološki rad (rezultat tog rada objavljeni je Vodič ESB‑a o internim modelima) s provedbom dvjestotinjak provjera internih modela na licu mjesta.

Više o TRIM-u

Uključene banke redovito dobivaju informacije o projektu. Privremene rezultate provjera u sklopu TRIM-a također objavljujemo.