Menu

Analiza țintită a modelelor interne

Analiza țintită a modelelor interne (targeted review of internal models – TRIM) reprezintă un proiect pe scară largă derulat de BCE, în strânsă cooperare cu ANC, în perioada 2016-2020. Scopul acesteia este reducerea inconsecvențelor și a variabilității nejustificate în utilizarea de către bănci a modelelor interne pentru calcularea activelor ponderate în funcție de risc.

Analiza țintită a modelelor interne combină activități metodologice detaliate (Ghidul BCE privind modelele interne a fost publicat ca urmare a acestora) cu execuția a circa 200 de investigații privind modelele interne la fața locului.

Mai mult despre analiza țintită a modelelor interne

Informații referitoare la proiect au fost puse la dispoziția băncilor implicate periodic. Au fost, de asemenea publicate, actualizări intermediare privind rezultatele investigațiilor aferente analizei țintite a modelelor interne: