Menu

Целеви преглед на вътрешните модели

Целевият преглед на вътрешните модели (ЦПВМ) е мащабен проект, по който ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с НКО в периода 2016–2020 г. Той има за цел да намали несъответствията и необоснования разнобой, които възникват, когато банките използват вътрешни модели, за да изчисляват своите рисковопретеглени активи.

ЦПВМ съчетава подробна методологична работа (резултат от която е публикуваното Ръководство на ЕЦБ за вътрешните модели) с извършването на близо 200 проверки на вътрешните модели на място.

Още за ЦПВМ

Информация за този проект редовно се споделя с банките, участващи в него. Публикувани са и междинни актуализации на резултатите от проверките по ЦПВМ: