Menu

Iekšējo modeļu mērķpārbaudes

Iekšējo modeļu mērķpārbaudes (TRIM) ir liela mēroga projekts, ko ECB ciešā sadarbībā ar VKI īsteno laikā no 2016. līdz 2020. gadam. To mērķis ir samazināt neatbilstību un nepamatotas atšķirības, bankām izmantojot iekšējos modeļus, lai aprēķinātu riska svērtos aktīvus.

TRIM apvieno detalizētu metodoloģisko darbu (tā rezultātā tika publicēti ECB norādījumi par iekšējiem modeļiem) ar aptuveni 200 klātienes iekšējo modeļu izmeklēšanām.

Vairāk par TRIM

Iesaistītajām bankām regulāri tikusi sniegta ar projektu saistītā informācija. Publicēti arī starpposma aktualizētie dati par TRIM pārbaužu rezultātiem: