Ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov

Ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov (TRIM) je obsežen projekt, ki ga od leta 2016 do leta 2020 izvaja ECB v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Njegov cilj je zmanjšati razhajanja in neupravičene razlike v modelih, ki jih banke uporabljajo pri izračunavanju tveganju prilagojene aktive.

Projekt združuje natančno metodološko delo (rezultat je bila objava vodnika ECB za notranje modele) z izvedbo približno 200 preverjanj notranjih modelov na kraju samem.

Več o projektu TRIM

Sodelujoče banke redno prejemajo informacije o projektu. Objavljajo se tudi vmesne ocene o rezultatu preverjanj v okviru TRIM: