Ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov

Ciljno usmerjeni pregled notranjih modelov (TRIM) je obsežen projekt, ki ga od leta 2016 do leta 2020 izvaja ECB v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi. Njegov cilj je zmanjšati razhajanja in neupravičene razlike v modelih, ki jih banke uporabljajo pri izračunavanju svoje tveganju prilagojene aktive.

Projekt združuje natančno metodološko delo (njegov rezultat je bila objava vodnika ECB za notranje modele) z izvedbo približno 200 preverjanj notranjih modelov na kraju samem.

Več o projektu TRIM

Sodelujoče banke so redno prejemale informacije o projektu. Prav tako so bile objavljene vmesne dopolnitve pregledov TRIM: