Gerichte toetsing van interne modellen

De gerichte toetsing van interne modellen (targeted review of internal models – TRIM) is een grootschalig project dat de ECB tussen 2016 en 2020 uitvoert in nauwe samenwerking met de NCA’s. Het doel ervan is het verminderen van inconsistenties en ongewenste variabiliteit wanneer banken interne modellen gebruiken om hun risicogewogen activa te berekenen.

Naast gedetailleerde methodologische werkzaamheden (met als resultaat de publicatie van de gids van ECB betreffende interne modellen) omvat het TRIM-project ongeveer 200 onderzoeken ter plaatse van interne modellen.

Meer over het TRIM-project

Informatie over het project wordt op geregelde basis met de betrokken banken gedeeld. Ook tussentijdse bijwerkingen van de uitkomsten van TRIM-onderzoeken zijn gepubliceerd: