Den målrettede gennemgang af interne modeller

Den målrettede gennemgang af interne modeller (TRIM) er et omfattende projekt, som ECB gennemfører i tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i perioden 2016-2020. Formålet med TRIM er at begrænse inkonsistens og uønskede variationer, når bankerne bruger interne modeller til at beregne deres risikovægtede aktiver.

I TRIM kombineres detaljeret metodologisk arbejde (ECB's vejledning om interne modeller var et resultat heraf) med gennemførelsen af ca. 200 undersøgelser på stedet af interne modeller.

Mere om TRIM

De involverede banker er løbende blevet underrettet om projektet. Der er også offentliggjort foreløbige opdateringer af resultatet af TRIM-undersøgelser: