Bančni nadzor na kratko

4. november 2016

ECB je banke v euroobmočju začela nadzirati pred dvema letoma, tj. 4. novembra 2014. Cilji in naloge bančnega nadzora so pregledno predstavljeni v spodnjih infografikah.

Cilji bančnega nadzora

Finančna integracija
in stabilnost

Varnost in trdnost
bančnega sistema

Enoten nadzor
bank

19
sodelujočih
držav


Enotni mehanizem nadzora (EMN)

Več kot
900 zaposlenih
v nadzoru v ECB
Več kot
4.700 nadzornikov
iz nacionalnih organov

Odločitve Nadzornega odbora v letu 2015

Skupno več kot
1.500
odločitev

921
postopkov za izdajo dovoljenja
213
odločitev SREP
(proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja)

Nadzorovane banke (na dan 31. maja 2016)

129
pomembnih bank
pod neposrednim nadzorom ECB
3.500
manj pomembnih bank
pod nacionalnim nadzorom

82%
bilančne vsote
euroobmočja

18%