Menu

Evropski bančni nadzor na kratko

4. november 2016 (posodobljeno 1. oktobra 2020)

V sistemu evropskega bančnega nadzora so za nadzor pristojni ECB in nacionalni nadzorni organi držav, ki sodelujejo v sistemu: to so vse države euroobmočja ter tiste države članice EU, ki so se pridružile evropskemu bančnemu nadzoru. ECB nadzira največje banke v teh državah, medtem ko so manjše banke pod nacionalnim nadzorom.

Cilji in naloge evropskega bančnega nadzora so pregledno predstavljeni v spodnjih infografikah.

Cilji evropskega bančnega nadzora

Varne in trdne banke

Varne in trdne banke

Stabilen in notranje povezan finančni sistem

Stabilen in notranje povezan finančni sistem

Enoten nadzor vseh bank

Enoten nadzor vseh bank


21 sodelujočih držav

Andora

Država nečlanica EU

Albanija

Država nečlanica EU

Avstrija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Bosna in Hercegovina

Država nečlanica EU

Belgija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Bolgarija

Država zunaj euroobmočja, ki v evropskem bančnem nadzoru sodeluje v okviru tesnega sodelovanja

Švica

Država nečlanica EU

Ciper

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Češka

Država zunaj euroobmočja, ki ne sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Nemčija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Danska

Država zunaj euroobmočja, ki ne sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Estonija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Španija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Finska

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Francija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Združeno kraljestvo

Država nečlanica EU

Grčija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Hrvaška

Država zunaj euroobmočja, ki v evropskem bančnem nadzoru sodeluje v okviru tesnega sodelovanja

Madžarska

Država zunaj euroobmočja, ki ne sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Irska

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Islandija

Država nečlanica EU

Italija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Lihtenštajn

Država nečlanica EU

Litva

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Luksemburg

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Latvija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Monako

Država nečlanica EU

Črna gora

Država nečlanica EU

Severna Makedonija

Država nečlanica EU

Malta

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Nizozemska

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Norveška

Država nečlanica EU

Poljska

Država zunaj euroobmočja, ki ne sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Portugalska

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Romunija

Država zunaj euroobmočja, ki ne sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Srbija

Država nečlanica EU

Švedska

Država zunaj euroobmočja, ki ne sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Slovenija

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

Slovaška

Država euroobmočja, ki sodeluje v evropskem bančnem nadzoru

San Marino

Država nečlanica EU

Kosovo

Država nečlanica EU


Zaposleni v evropskem bančnem nadzoru

Več kot
1.100 nadzornikov
v ECB
Več kot
4.700 nadzornikov
v nacionalnih organih

Nadzorovane banke (na dan 1. avgusta 2020)

115
pomembnih bank
pod neposrednim nadzorom ECB
2.611
manj pomembnih bank
pod neposrednim nacionalnim nadzorom

82%
bilančne vsote
euroobmočja

18%

Najnovejše informacije o številu nadzorovanih subjektov

Posodobitev: ta pojasnjevalni članek je bil posodobljen 1. oktobra 2020 po vzpostavitvi tesnega sodelovanja z Bolgarijo in Hrvaško.