Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
Najnovejše informacije najdete na angleški verziji te strani.

Izjave o varstvu zasebnosti

Evropska centralna banka (ECB) pri izvajanju svojih nalog obdeluje osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo EU o varstvu podatkov, tj. v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov.

Uredba (EU) 2018/1725

Več informacij o tem, kako ECB obdeluje vaše osebne podatke, je na voljo v spletnih izjavah o varstvu zasebnosti, ki pojasnjujejo:

  • kdo upravlja in obdeluje podatke
  • zakaj se osebni podatki obdelujejo in na kakšni pravni podlagi
  • kakšne kategorije osebnih podatkov se zbirajo
  • kako dolgo se osebni podatki hranijo
  • kdo so prejemniki osebnih podatkov
  • kako lahko uveljavljate svoje pravice glede varstva podatkov
  • kako lahko kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v ECB, če imate vprašanja o varstvu podatkov
  • kako lahko kontaktirate evropskega nadzornika za varstvo podatkov, če se želite pritožiti, ker menite, da so bile vaše pravice po Uredbi (EU) 2018/1725 zaradi obdelave podatkov kršene

Izjave o varstvu zasebnosti lahko spremenimo, da bi upoštevali nova pravna dogajanja. Zgoraj naštete izjave o varstvu zasebnosti vsebujejo najnovejše informacije o postopkih obdelave podatkov v ECB.

Kontaktni podatki

Če imate kakršnakoli vprašanja o varstvu podatkov, lahko kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v ECB po e-pošti na naslov DPO@ecb.europa.eu.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo