Menu

Portal bančnega nadzora

To je vaša vstopna točka za naše spletne storitve na področju bančnega nadzora.

Po prijavi boste lahko tu posredovali informacije in z nadzorniki komunicirali o teh storitvah.

Naše storitve

Nadzorni postopki

Na portalu IMAS lahko nadzorovane banke posredujejo informacije v zvezi z nadzornimi postopki, spremljajo njihov potek in izmenjujejo informacije z nadzorniki.


Več

Izmenjava dokumentov

Na portalu ASTRA lahko zunanje organizacije in partnerji varno izmenjujejo vsebine in dokumente z uslužbenci ECB.


Več

Prijava kršitev

Če sumite, da je ECB, nacionalni nadzorni organ ali nadzorovana banka kršila zakonodajo EU o bančnem nadzoru, uporabite platformo ECB za prijavo kršitev.


Več

Zbiranje podatkov

Poročevalske enote lahko uporabljajo platformo CASPER za izmenjavo strukturiranih podatkov z ECB.


Več