Supravegherea bancară a BCE pe scurt

4 noiembrie 2016

BCE a început să supravegheze băncile din zona euro acum doi ani, la data de 4 noiembrie 2014. Consultați infograficul de mai jos pentru a afla mai multe despre obiectivele și funcțiile Supravegherii bancare a BCE.

Obiectivele supravegherii bancare

Integrare și stabilitate
financiară

Un sistem bancar
sigur și solid

Supraveghere consecventă
a băncilor

19
țări
participante


Mecanismul unic de supraveghere (MUS)

Peste
900 de membri ai personalului de supraveghere
în cadrul BCE
Peste
4 700 de supraveghetori
de la autoritățile naționale

Deciziile Consiliului de supraveghere în anul 2015

Peste
1 500
de decizii în total

921
de proceduri de autorizare
213
decizii PSE
(procesul de supraveghere și evaluare)

Bănci supravegheate (la data de 31 mai 2016)

129
de bănci semnificative
supravegheate direct de BCE
3 500
de bănci mai puțin semnificative
supravegheate la nivel național

82%
dintre activele bancare
din zona euro

18%