Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vilken roll har Administrativa omprövningsnämnden?

25.3.2015

Jean-Paul Redouin, ordförande i Administrativa omprövningsnämnden, svarar på frågor om nämndens roll i ECB:s nya system för banktillsyn.

Administrativa omprövningsnämnden (den 25 mars 2015)

The ABoR

Kan du beskriva Administrativa omprövningsnämndens roll i banktillsynsstrukturen?

Absolut – det är viktigt att folk vet vilka vi är. Vi fungerar inte som rådgivare åt ECB-rådet. Men vi är heller inte domare. Vi består sammanlagt av fem ständiga ledamöter och två suppleanter. Vi kommer från olika länder och har olika bakgrund. Våra erfarenheter spänner över centralbanksverksamhet, banktillsyn och banklagstiftning – vi har faktiskt två juridikprofessorer i nämnden. Vi har alla utnämnts för en femårsperiod som började i augusti förra året.

Exakt vilken roll har Administrativa omprövningsnämnden?

Alla fysiska och juridiska personer kan begära att ett ECB-beslut som riktar sig till dem eller eller som direkt och personligen berör dem ska omprövas. När vi har fått en sådan begäran gör vi en intern administrativ granskning av ECB-beslutet och avger därefter ett yttrande utifrån vår sakkunskap och bedömning. Personen som gjort förfrågan kan även välja att överklaga ett ECB-beslut direkt till EU-domstolen.

Måste tillsynsnämnden och ECB-rådet rätta sig efter Administrativa omprövningsnämndens yttrande?

Våra yttranden är inte juridiskt bindande. Tillsynsnämnden väljer om man ska rätta sig efter dem eller inte, och om man ska föreslå ECB-rådet att ändra eller bekräfta sitt ursprungliga beslut. ECB-rådet kan rätta sig efter yttrandena eller inte och besluta sig för att göra det ena eller det andra.

Vad händer om de inte rättar sig efter ert yttrande?

Då kan banker överklaga beslutet till EU-domstolen och i det läget kan de ta del av hela vårt beslutsunderlag. Domstolen kommer att upptäcka om en rekommenderad handlingslinje inte har följts och ställa frågan ”Varför?”

Så ni har reell makt?

Det har vi. Det faktum att vi finns har direkt att göra med principerna bakom inrättandet av ECB och övergången till en valutaunion. ECB måste kunna ställas till svars för sitt agerande eftersom man har rätt att besluta om penningpolitiken för alla euroländer.

Med bankunionen bygger vi en annan viktig pelare där tillsynsnämnden och därefter ECB-rådet fattar beslut om bankerna. Bankerna har många anställda och besluten kan få följder för hur de agerar.

EU-lagstiftarna skapade därför ett system för banktillsyn med en inbyggd maktfördelning. Bankerna kan begära omprövning om de ogillar ett beslut.

Vi har alltså ett system där ECB fattar sina beslut på ett oberoende sätt. Men Administrativa omprövningsnämnden, som består av oberoende personer, kan – på en banks begäran – granska dessa beslut och avge ett yttrande.

Träffar ni bankernas representanter personligen?

Ja, vi utgår inte bara från bankernas skriftliga inlagor och argument, utan ägnar även tid åt att fråga ut dem personligen. Representanter för bankerna kommer alltså hit till Frankfurt. Vi har redan ett par gånger haft bankers verkställande direktörer på plats för att förklara sina argument för oss. Det är en möjlighet att få veta mer om varför de har överklagat ECB-beslutet.

Hur ser arbetsschemat ut? Hur har det varit hittills?

Det har varit ganska intensivt. Mellan mötena har vi telefonkonferenser för att hålla kontakten och granska dokument. Det tar tid eftersom det handlar om ett utbyte av åsikter. Vi måste göra en bedömning utifrån olika synvinklar och enligt förordningen hålla en omröstning. Som ordförande tycker jag det är mycket viktigt att vi har öppna och otvungna diskussioner. Det är ett verkligt lagarbete som hittills har fungerat bra.

Whistleblowing