Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB publiceert herzien kader voor toezichtsvergoedingen

17 december 2019

  • Minder belangrijke banken (less significant banks – LSI's) met totale activa van maximaal € 1 miljard profiteren van lagere vergoeding
  • Administratieve last neemt voor de meeste banken af
  • Wijzigingen volgen op openbare raadpleging van de sector

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar gewijzigde Verordening betreffende een vergoeding voor toezicht gepubliceerd, als uitkomst van twee openbare raadplegingen. De ECB heeft tevens het hiermee samenhangende Besluit over de gegevens voor het berekenen van de jaarlijkse vergoedingen bijgewerkt. Het herziene kader geldt met ingang van de vergoedingsperiode 2020.

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de individuele vergoedingen die de ECB in rekening brengt aan de onder haar toezicht staande banken, evenals het tijdstip waarop ze worden geïnd. Met ingang van de vergoedingsperiode 2020 verlaagt de ECB de minimumvergoeding voor kleinere LSI's. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de totale activa van een LSI € 1 miljard of minder bedragen. Circa twee derde van de LSI's zal van deze wijziging profiteren.

Andere wijzigingen hebben betrekking op de invoering van nafacturering, dat wil zeggen dat de banken nu gaan worden gefactureerd op basis van de werkelijke in plaats van de geschatte kosten van de toezichthouder. De ECB gaat voor de berekening van de vergoedingen ook gebruikmaken van reeds bestaande toezichtsgegevens; de meeste banken hoeven hiervoor geen afzonderlijke gegevens meer te verstrekken.

Voortaan int de ECB de vergoedingen voor het jaar (eindigend in december) in het tweede kwartaal van het daaropvolgende jaar. De ECB zal de vergoedingen over de vergoedingsperiode 2020 derhalve innen in het tweede kwartaal van 2021.

De ECB zal regelmatig met de banken communiceren om hen wegwijs te maken in de wijzigingen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Elizabeth Tepper, tel. +49 69 1344 3595.

Toelichting

  • De ECB brengt alle onder toezicht staande banken een jaarlijkse vergoeding in rekening om de kosten van haar toezichtstaken en -verantwoordelijkheden te dekken. De vergoeding wordt berekend aan de hand van het belang en het risicoprofiel van de bank. In principe betalen grotere banken met een hoger risicoprofiel een hogere vergoeding.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders