SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

ECB offentliggør ændrede rammer for tilsynsgebyrer

17. december 2019

  • Lavere gebyrer for mindre signifikante banker med samlede aktiver på højst 1 mia. euro.
  • Den administrative byrde bliver mindre for de fleste bankers vedkommende.
  • Ændringerne indføres efter offentlige høringer af branchen.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort den ændrede forordning om tilsynsgebyrer, der er resultatet af to offentlige høringer. Samtidig er den dertil hørende afgørelse om de data, der anvendes til at beregne de årlige gebyrer, også blevet opdateret. De ændrede rammer gælder fra og med gebyrperioden 2020.

Ændringerne vedrører primært de gebyrer, som ECB opkræver fra de enkelte banker under ECB's tilsyn, samt tidspunktet for opkrævningen af dem. Fra og med gebyrperioden 2020 nedsætter ECB mindstegebyret for de mindste af de mindre signifikante institutter. For at være omfattet heraf må de mindre signifikante institutters samlede aktiver ikke overstige 1 mia. euro. Omkring to tredjedele af de mindre signifikante institutter får gavn af denne ændring.

Af andre ændringer kan nævnes, at faktureringen sker efter gebyrperioden. Det betyder, at bankerne nu bliver faktureret på baggrund af tilsynsmyndighedens faktiske udgifter og ikke de skønnede udgifter. ECB vil også genanvende eksisterende tilsynsdata til beregningen af gebyrer. Det vil derfor ikke længere være nødvendigt at foretage en separat indsamling af data for de fleste bankers vedkommende.

Fra nu af indkræver ECB gebyrerne i 2. kvartal af det år, der følger efter den 12-måneders periode, som slutter i december. Gebyrer for gebyrperioden 2020 bliver derfor indkrævet i 2. kvartal 2021.

ECB vil jævnligt udsende information til bankerne for at guide dem igennem ændringerne.

Henvendelser fra medierne kan rettes til Elizabeth Tepper, tlf.: +49 69 1344 3595.

Anm.:

  • ECB opkræver et årligt gebyr fra alle banker, som centralbanken fører tilsyn med. Gebyrerne skal dække omkostningerne i forbindelse med ECB's tilsynsopgaver og -ansvar. Gebyret beregnes på grundlag af bankens størrelse og risikoprofil. Større banker med en højere risikoprofil betaler principielt højere gebyrer.
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt
Whistleblowing