Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ публикува преработена рамка за надзорните такси

17 декември 2019 г.

  • Намаляват таксите за по-малко значимите банки с общ размер на активите под 1 млрд. евро.
  • Намалява административното бреме за повечето банки.
  • Промените отразяват публични консултации с банковия сектор.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува изменения Регламент относно надзорните такси, който е следствие от две публични консултации. Освен това ЕЦБ актуализира свързаното Решение относно данните, които се използват за изчисляването на годишните надзорни такси. Преработената рамка ще се прилага от периода на таксуване 2020 г. нататък.

Измененията засягат главно индивидуалните такси, които ЕЦБ начислява на банките под неин надзор, и времето на събирането им. Считано от периода на таксуване 2020 г. ЕЦБ ще намали минималната такса за по-малките по-малко значими институции. Изискването, на което те трябва да отговарят, е общият размер на активите им да бъде под 1 млрд. евро. От тази промяна ще се възползват около две трети от по-малко значимите институции.

Друга промяна е преминаването към фактуриране след изтичането на периода на таксуване, което означава, че таксите на банките вече ще бъдат начислявани въз основа на реалните, а не на прогнозните разходи на надзорния орган. Освен това при изчисляването на таксите ЕЦБ ще използва вече налични надзорни данни, премахвайки необходимостта от отделен процес на събиране на данни за повечето банки.

Занапред ЕЦБ ще събира таксите за 12-месечния период, приключващ през декември, през второто тримесечие на следващата година. Така таксите за периода на таксуване 2020 г. ще бъдат събрани през второто тримесечие на 2021 г.

ЕЦБ ще поддържа редовен диалог с банките, за да им помогне да се приспособят към промените.

Медиите могат да се обръщат за информация към Елизабет Тепър, на телефон: +49 69 1344 3595.

Забележка

  • ЕЦБ начислява годишна надзорна такса на всички поднадзорни банки, за да покрие разходите по своите надзорни задачи и отговорности. Таксата се изчислява в зависимост от значимостта на банката и рисковия ѝ профил. По принцип по-големите банки с по-висок рисков профил заплащат по-високи такси.
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал