Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

ECB zveřejnila revidovaný rámec poplatků za dohled

17. prosince 2019

  • Výhodou pro méně významné banky s celkovým objemem aktiv nejvýše 1 mld. EUR budou nižší poplatky.
  • Administrativní zátěž se pro většinu bank sníží.
  • Revize navazuje na veřejné konzultace s odvětvím

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila své pozměněné nařízení ECB o poplatcích za dohled. Nařízení je výsledkem dvou veřejných konzultací. ECB také aktualizovala související rozhodnutí o údajích používaných pro výpočet ročních poplatků. Revidovaný rámec bude uplatňován od období placení poplatku v roce 2020.

Změny se týkají především jednotlivých poplatků, které ECB vyměřuje bankám, nad nimiž vykonává dohled, a harmonogramu výběru těchto poplatků. Počínaje obdobím placení poplatku v roce 2020 sníží ECB minimální poplatek pro menší méně významné instituce. K tomu, aby byly instituce zařazeny mezi méně významné, musí být jejich celkový objem aktiv nejvýše 1 mld. EUR. Z této změny budou těžit zhruba dvě třetiny méně významných institucí.

K dalším změnám patří přechod na následnou fakturaci, což znamená, že bankám budou od nynějška fakturovány skutečné náklady vzniklé orgánům dozoru, a nikoli ty odhadované. ECB bude pro výpočet poplatků opětovně využívat také existující dohledové údaje. Díky tomu nebude třeba provádět u většiny bank samostatný sběr údajů.

Od nynějška bude poplatky za dvanáctiměsíční období končící prosincem ECB vybírat ve druhém čtvrtletí následujícího roku. Poplatky za dohled pro období placení poplatku v roce 2020 tedy budou vybírány ve druhém čtvrtletí roku 2021.

ECB bude s bankami pravidelně komunikovat, aby jim v souvislosti s těmito změnami pomohla.

Na dotazy médií odpoví Elizabeth Tepper, tel.: +49 69 1344 3595.

Poznámka

  • ECB vyměřuje roční poplatek všem dohlíženým bankám s cílem pokrýt náklady svých úkolů a povinností v oblasti dohledu. Poplatek je vypočten podle významu banky a jejího rizikového profilu. V zásadě platí, že větší banky s vyšším rizikovým profilem hradí vyšší poplatky.
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média
Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)