Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB vydáva revidovaný rámec poplatkov za dohľad

17. decembra 2019

  • Menej významné banky s celkovým objemom aktív do 1 mld. € budú platiť nižšie poplatky.
  • Pre väčšinu bánk nový rámec znamená nižšiu administratívnu záťaž.
  • Revízii predchádzali verejné konzultácie s predstaviteľmi odvetvia.

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejnila upravené znenie svojho nariadenia o poplatkoch za dohľad, ktoré je výsledkom dvoch verejných konzultácií. Zároveň aktualizovala súvisiace rozhodnutie o údajoch používaných na výpočet ročných poplatkov. Revidovaný rámec začne platiť od poplatkového obdobia 2020.

Zmeny sa týkajú najmä jednotlivých poplatkov, ktoré ECB účtuje dohliadaným bankám, a času fakturácie. Počnúc poplatkovým obdobím 2020 ECB zníži minimálny poplatok menej významným inštitúciám. Podmienkou je celková výška aktív do 1 mld. €. Táto zmena sa dotkne približne dvoch tretín menej významných inštitúcií.

Medzi ďalšie zmeny patrí prechod na spätnú fakturáciu, pri ktorej bude výška poplatkov bánk vychádzať zo skutočných a nie odhadových nákladov orgánu dohľadu. Využívaním existujúcich údajov v rámci dohľadu ECB zároveň väčšinu bánk oslobodí od osobitného procesu zberu údajov.

ECB bude odteraz poplatky za obdobie 12 mesiacov končiace sa v decembri vyberať v druhom štvrťroku nasledujúceho roka. Poplatky za rok 2020 sa tak budú vyberať v druhom štvrťroku 2021.

ECB banky so zmenami oboznámi v rámci pravidelnej komunikácie.

Kontaktná osoba pre médiá: Elizabeth Tepper, tel.: 49 69 1344 3595.

Poznámka:

  • ECB všetkým dohliadaným bankám účtuje ročný poplatok na pokrytie svojich nákladov na plnenie úloh a povinností v oblasti dohľadu. Poplatok sa určuje na základe významnosti a rizikového profilu banky. Väčšie banky s rizikovejším profilom spravidla hradia vyšší poplatok.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)