Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB publicerar reviderat ramverk för tillsynsavgifter

17 december 2019

  • Mindre betydande banker med totala tillgångar på 1 miljard euro eller mindre gynnas av lägre avgifter
  • Minskade administrativa bördor för de flesta banker
  • Revideringarna följer efter offentliga samråd med branschen

Europeiska centralbanken (ECB) har idag offentliggjort sin förordning om ändring av förordning om tillsynsavgifter som föregåtts av resultatet av två offentliga samråd. Härmed uppdateras även det därmed förbundna beslutet om uppgifter som används för att beräkna de årliga tillsynsavgifterna. Det reviderade ramverket ska gälla fr.o.m. avgiftsperioden 2020.

Ändringarna avser huvudsakligen de enskilda avgifter som ECB tar ut av de banker som står under ECB:s tillsyn och tiden för insamling av dessa. Från och med avgiftsperioden 2020 kommer ECB att minska den lägsta avgiften för små mindre betydande institut. För att komma i fråga måste ett mindre betydande institut ha totala tillgångar på 1 miljard euro eller mindre. Omkring två tredjedelar av mindre betydande institut kommer att gynnas av denna ändring.

Andra förändringar är övergången till fakturering i efterhand, vilket innebär att banker nu kommer att faktureras på basis av de faktiska kostnaderna för tillsyn och inte beräknade kostnader. ECB kommer också att återanvända befintliga tillsynsdata för att beräknaavgifter, vilket undanröjer behovet av separat datainsamling för de flesta banker.

Från och med nu kommer ECB att uppbära avgifterna under det andra kvartalet nästkommande år för de tolv månader som slutar i december. Avgifter för avgiftsperioden 2020 kommer således att uppbäras under det andra kvartalet 2021.

ECB kommer regelmässigt att kommunicera med bankerna för att tillhandahålla vägledning om förändringarna.

Frågor från media kan riktas till Elizabeth Tepper, tfn.: +49 69 1344 3595.

Anmärkning:

  • ECB tar ut en årsavgift av samtliga banker som står under tillsyn för att täcka kostnaderna av sina tillsynsuppgifter och tillsynsskyldigheter. Avgiften beräknas efter bankens betydelse och riskprofil. Större banker med högre riskprofil betalar i princip högre avgifter.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning