Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP:n uudet valvontamaksujärjestelyt

17.12.2019

  • Valvontamaksut alenevat vähemmän merkittävillä pankeilla, joiden kokonaisvarat ovat enintään miljardi euroa.
  • Hallinnollinen taakka vähenee useimmissa pankeissa.
  • Muutokset perustuvat julkisissa kuulemisissa saatuun palautteeseen.

Euroopan keskuspankki (EKP) on tänään julkaissut tarkistetun valvontamaksuasetuksensa. Asetusta muutettiin kahden julkisen kuulemisen tulosten perusteella. Samalla päivitettiin myös valvontamaksujen laskennassa käytettäviä tietoja koskeva päätös. Uudet valvontamaksujärjestelyt otetaan käyttöön valvontamaksukaudella 2020.

Muutokset koskevat lähinnä EKP:n pankeilta perimien valvontamaksujen laskentaa ja perintäajankohtaa. Pienten vähemmän merkittävien laitosten vähimmäismaksut pienenevät valvontamaksukaudella 2020. Pieniksi luetaan laitokset, joiden kokonaisvarat ovat enintään miljardi euroa, eli muutoksesta hyötyy noin kaksi kolmasosaa vähemmän merkittävistä laitoksista.

Lisäksi siirrytään jälkilaskutukseen, eli valvontamaksu peritään todellisten valvontakustannusten pohjalta eikä enää arvion perusteella. Laskennan pohjaksi otetaan muun raportoinnin yhteydessä kerätyt valvontatiedot, joten useimmilta pankeilta ei tarvitse pyytää tietoja erikseen valvontamaksun laskentaa varten.

EKP perii kunkin vuoden valvontamaksut jatkossa seuraavan vuoden toisella neljänneksellä, joten vuoden 2020 valvontamaksut peritään vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

EKP pitää pankit ajan tasalla muutoksista, jotta toteutus sujuu mutkattomasti.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Elizabeth Tepper puhelinnumerossa +49 69 1344 3595.

Taustaa

  • EKP perii kaikilta valvottavilta pankeilta vuosittaisen valvontamaksun, jolla se kattaa valvonnasta aiheutuvat kulunsa. Valvontamaksun suuruus määräytyy pankin koon ja riskiprofiilin mukaan. Mitä suurempi pankki ja mitä suuremmat riskit, sitä suurempi valvontamaksu.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä