Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab järelevalvetasude läbivaadatud raamistiku

17. detsember 2019

  • Vähem oluliste pankade (varade koguväärtus kuni 1 miljard eurot) järelevalvetasud alanevad.
  • Pankade halduskoormus üldjoontes väheneb.
  • Raamistikku muudeti pärast avalikku konsultatsiooni valdkondliku sektoriga.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma muudetud määruse järelevalvetasude kohta, mis vaadati läbi kahe avaliku konsultatsiooni tulemuste põhjal. Ühtlasi ajakohastati EKP otsust, mis käsitleb iga-aastaste järelevalvetasude arvutamiseks kasutatavaid andmeid. Läbivaadatud raamistikku kohaldatakse alates 2020. aasta tasuperioodist.

Muudatused puudutavad peamiselt EKP poolt järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt kogutavaid järelevalvetasusid ja tasude kogumise ajakava. Alates 2020. aastast vähendab EKP väiksemate vähem oluliste krediidiasutuste minimaalset tasukomponenti. See puudutab vähem olulisi krediidiasutusi, kelle varade koguväärtus on kuni 1 miljard eurot. Sellest muudatusest saab kasu ligikaudu kaks kolmandikku vähem olulistest krediidiasutustest.

Teised muudatused hõlmavad üleminekut arvete tagantjärele esitamisele, mis tähendab, et nüüdsest koostatakse pankadele arved järelevalveasutuste tegelike, mitte prognoositavate kulude alusel. Ühtlasi kasutab EKP järelevalvetasude arvutamisel olemasolevaid järelevalveandmeid, seega kaob enamiku pankade puhul eraldi andmekogumise vajadus.

EKP hakkab edaspidi tasusid koguma detsembris lõppevale 12kuulisele tasuperioodile järgneva aasta teises kvartalis. 2020. aasta tasuperioodi järelvalvetasusid hakatakse seega koguma 2021. aasta teises kvartalis.

EKP suhtleb regulaarselt pankadega, et aidata neil muudatustega kohaneda.

Meediakanalite küsimustele vastab Elizabeth Tepper (tel: +49 69 1344 3595).

Märkus.

  • EKP kogub enda järelevalve alla kuuluvatelt pankadelt iga-aastaseid järelevalvetasusid oma järelevalveülesannete täitmisega seotud kulude katteks. Tasu arvutamisel võetakse arvesse panga olulisust ja riskiprofiili. Põhimõtteliselt maksavad suuremad ja kõrgema riskitasemega pangad rohkem.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine