Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB publicē pārskatīto uzraudzības maksu regulējumu

2019. gada 17. decembrī

  • Mazāk nozīmīgām bankām, kuru kopējie aktīvi nepārsniedz 1 mljrd. euro, noteikta mazāka maksa.
  • Lielākajai daļai banku samazināts administratīvais slogs.
  • Pārskatīšana veikta pēc sabiedriskās apspriešanas ar nozares pārstāvjiem.

Eiropas Centrālā Banka (ECB) šodien publicēja regulu par uzraudzības maksām, kurā veikti grozījumi – tā izstrādāta pēc divām sabiedriskajām apspriešanām. ECB arī aktualizējusi ar regulu saistīto lēmumu par datiem, kurus izmanto gada uzraudzības maksu aprēķināšanai. Pārskatītais regulējums tiks piemērots, sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu.

Grozījumi galvenokārt attiecas uz individuālajām maksām, ko ECB piemēro uzraudzītajām bankām, un šo maksu iekasēšanas grafiku. Sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu, ECB samazinās maksas minimālo komponenti mazāk nozīmīgām iestādēm (MNI). Lai varētu piemērot šo samazinājumu, MNI kopējie aktīvi nedrīkst pārsniegt 1 mljrd. euro. Šī pārmaiņa attieksies uz aptuveni divām trešdaļām MNI.

Citas pārmaiņas ietver pāreju uz uzraudzības maksu ex post rēķiniem, t.i., rēķini bankām tiks sagatavoti, pamatojoties uz faktiskajām izmaksām, kas radušās uzraudzības iestādei, nevis uz izmaksu aplēsēm. ECB arī atkārtoti izmantos esošos uzraudzības datus maksu aprēķināšanai, tādējādi lielākajai daļai banku nebūs nepieciešams atsevišķs datu vākšanas process.

No šā brīža ECB maksas par 12 mēnešu periodu, kas beidzas decembrī, iekasēs nākamā gada 2. ceturksnī. Tādējādi maksas par 2020. gada uzraudzības maksas periodu tiks iekasētas 2021. gada 2. ceturksnī.

ECB regulāri sazināsies ar bankām, palīdzot tām tikt galā ar pārmaiņām.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Elizabetes Teperes (Elizabeth Tepper, tālr. 49 69 1344 3595).

Piezīme.

  • ECB iekasē gada uzraudzības maksu no visām uzraudzītajām bankām, lai segtu saistībā ar uzraudzības uzdevumu un pienākumu izpildi radušās izmaksas. Maksu aprēķina atbilstoši bankas nozīmīgumam un riska profilam. Principā lielākas bankas ar augstāku riska līmeni maksā lielākas uzraudzības maksas.
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana