Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Lid van de Raad van Toezicht (ECB-vertegenwoordiger)

Edouard Fernandez-Bollo

Interessegebieden

Integratie van de banksector

Vereenvoudiging en integratie van de toezichtsprocessen binnen het SSM

Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Begrotingsaangelegenheden en auditactiviteiten

Sancties

Opleiding
1991

Master politieke filosofie, Université Paris I - Sorbonne, Frankrijk

1979-1984

École normale supérieure, Saint-Cloud (Frankrijk), vakgroep humane en sociale wetenschappen, laureaat van de 'Agrégation' in de filosofie, postacademische studie geschiedenis van de economische theorie

Loopbaan
Sinds september 2019

Lid van de Raad van Toezicht van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (ECB-vertegenwoordiger)

Sinds april 2020

Lid van het stuurcomité van de Raad van Toezicht

2014-2019

Secretaris-generaal, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Franse autoriteit voor prudentieel toezicht en afwikkeling)

2010-2013

Waarnemend secretaris-generaal, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

2008-2010

Waarnemend secretaris-generaal, Commission bancaire

2000-2008

Directeur juridische zaken, Commission bancaire

1993-1999

Adjunct-hoofd en hoofd van het juridisch secretariaat, Commission bancaire

1988-1993

Medewerker afdeling bancaire en financiële regelgeving, Banque de France

Andere functies
2007-2020

Voorzitter van de deskundigengroep van het Bazels comité op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering

Onderscheidingen en prijzen
2017

Ridder in het Franse Légion d’honneur

Klokkenluiders