Predseda a podpredseda Rady pre dohľad

Previerky na mieste a previerky interných modelov

 • operácie a integrácia
 • previerky finančných rizík
 • previerky interných modelov
 • previerky nefinančných rizík

Riadenie a operácie SSM

 • odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť
 • sankcie
 • sekretariát SSM
 • technológie a inovácie
 • udeľovanie povolení

Špecializované inštitúcie a menej významné inštitúcie

 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • odbory 1 až 5

Stratégia a riziká dohľadu

 • riziká dohľadu – finančné riziko
 • riziká dohľadu – nefinančné riziko
 • strategické riziko a analytika
 • útvar strategického plánovania

Horizontálny dohľad

 • metodika dohľadu
 • obchodné modely a kapitálová primeranosť
 • odborníci na kapitálové trhy a treasury
 • odborníci na kreditné riziko
 • odborníci na nefinančné riziká
 • odborníci na záťažové testovanie
 • politika dohľadu

Systémové a medzinárodné banky

 • odbory 1 až 6

Univerzálne a diverzifikované inštitúcie

 • odbory 1 až 6