Organizačná štruktúra

Organizácia bankového dohľadu v rámci ECB:

  • Rada pre dohľad
  • štyri odborné útvary (generálne riaditeľstvá alebo GR)
  • sekretariát Rady pre dohľad

Štyri generálne riaditeľstvá sú Mikroprudenciálny dohľad I, II, III a IV.

V generálnych riaditeľstvách pre mikroprudenciálny dohľad I a II pôsobia členovia spoločných dohliadacích tímov z ECB.

Každý spoločný dohliadací tím vedie koordinátor z ECB, ktorého podporuje jeden alebo viacerí zástupcovia z vnútroštátnych orgánov dohľadu. Jednotlivé tímy tvoria pracovníci dohľadu z ECB a z vnútroštátnych orgánov.

Spoločné dohliadacie tímy

Podporné služby

Pri výkone svojich úloh bankový dohľad ECB využíva podporu viacerých ďalších oddelení a služieb ECB.

Medzi tieto „zdieľané služby“ patrí IT, ľudské zdroje, rozpočet, právne služby, štatistika, komunikácia a administratíva.