Organisationsplan

Den organisatoriske opbygning af ECB's banktilsyn:

 • Tilsynsrådet
 • fire forretningsenheder (også kaldet generaldirektorater eller GD)
 • Sekretariatet for Tilsynsrådet

De fire GD'er er Makroprudentielt Tilsyn I, II, III og IV.

DG Makroprudentielt Tilsyn I og II omfatter ECB's medlemmer af de fælles tilsynsteam.

Hvert tilsynsteam ledes af en koordinator fra ECB og støttes af én eller flere underkoordinatorer fra de nationale tilsynsmyndigheder. Tilsynsteamene består af tilsynspersonale fra både ECB og de nationale myndigheder.

Fælles tilsynsteam

Støttetjenester

Adskillige organisatoriske enheder og tjenester i ECB understøtter ECB's banktilsyn i udførelsen af dets opgaver.

Disse "fælles tjenester" omfatter IT, HR, budget, juridiske tjenester, statistik, kommunikation og administration.

Formand og næstformand for Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn I

 • Tilsyn med Signifikante Banker I-VII, XVI

Mikroprudentielt Tilsyn III

 • Analyse & Metodologisk Støtte
 • Overvågning af Institutioner & Sektorer
 • Tilsynsmæssig Overvågning & Forbindelser til Kompetente Nationale Myndigheder

Sekretariat for Tilsynsrådet

 • Beslutningstagning inden for SSM
 • Håndhævelse & Sanktioner
 • Tilladelser
 • Tilsynsmæssig Kvalitetssikring

Mikroprudentielt Tilsyn II

 • Tilsyn med Signifikante Banker VIII-XV

Mikroprudentielt Tilsyn IV

 • Centraliserede Inspektioner på Stedet
 • Interne Modeller
 • Krisestyring
 • Planlægning & Koordination af Tilsynsprogrammet
 • Risikoanalyse inden for SSM
 • Tilsynspolitikker
 • Udvikling af Metoder & Standarder