Organisationsplan

Organisatorisk består banktilsynet i ECB af:

 • Tilsynsrådet
 • fem forretningsenheder (også kaldet generaldirektorater eller GD'er)

De fem GD'er er Makroprudentielt Tilsyn I, II, III og IV plus Sekretariatet for Tilsynsrådet.

GD Makroprudentielt Tilsyn I og II omfatter ECB's medlemmer af de fælles tilsynsteam.

Hvert tilsynsteam ledes af en koordinator fra ECB og støttes af én eller flere underkoordinatorer fra de nationale tilsynsmyndigheder. Tilsynsteamene består af tilsynsførende fra både ECB og de nationale myndigheder.

Fælles tilsynsteam

Fælles tjenester

Banktilsynet benytter sig også af tjenester, som leveres af ECB's støtteforretningsområder. De omfatter administration, HR, finansielle og juridiske tjenester, kommunikation, intern revision, statistik og IT-systemer.

Formand og næstformand for Tilsynsrådet

Mikroprudentielt Tilsyn I

 • Tilsyn med Signifikante Banker I-VII, XVI

Mikroprudentielt Tilsyn III

 • Analyse & Metodologisk Støtte
 • Overvågning af Institutioner & Sektorer
 • Tilsynsmæssig Overvågning & Forbindelser til Kompetente Nationale Myndigheder

Sekretariat for Tilsynsrådet

 • Beslutningstagning inden for SSM
 • Håndhævelse & Sanktioner
 • Tilladelser
 • Tilsynsmæssig Kvalitetssikring

Mikroprudentielt Tilsyn II

 • Tilsyn med Signifikante Banker VIII-XV

Mikroprudentielt Tilsyn IV

 • Centraliserede Inspektioner på Stedet
 • Interne Modeller
 • Krisestyring
 • Planlægning & Koordination af Tilsyn
 • Risikoanalyse inden for SSM
 • Tilsynspolitikker
 • Udvikling af Metoder & Standarder