Menu

Valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Paikalla tehtävät ja sisäisten mallien tarkastukset

 • Muiden kuin taloudellisten riskien tarkastukset
 • Operaatiot ja integraatio
 • Sisäisten mallien tarkastukset
 • Taloudellisten riskien tarkastukset

Horisontaaliset valvontatoiminnot

 • Liiketoimintamallit ja vakavaraisuus
 • Luottoriskiasiantuntijat
 • Muiden kuin taloudellisten riskien asiantuntijat
 • Pääomamarkkinoiden ja varainhallinnan asiantuntijat
 • Stressitestiasiantuntijat
 • Valvontamenetelmät
 • Valvontapolitiikka

Pankkivalvonnan hallinto ja yleistoiminnot

 • Pankkivalvonnan sihteeristö
 • Sopivuus- ja luotettavuusasiat
 • Teknologia ja innovaatiot
 • Toimilupa-asiat
 • Tutkinta- ja seuraamustoimet

Valvonnan strategia ja riskit

 • Strategiset riskit ja analytiikka
 • to be translated
 • Valvonnan riskit (muut kuin taloudelliset)
 • Valvonnan riskit (taloudelliset)

Erityisluottolaitokset ja vähemmän merkittävät laitokset

 • Laitos- ja sektorikohtainen yleisvalvonta
 • Toimistot 1-5

Järjestelmän kannalta merkittävät ja kansainväliset pankit

 • Toimistot 1-6

Yleispankit ja monialaiset pankit

 • Toimistot 1-6