Organisaatiorakenne

Pankkivalvontaan kuuluvat seuraavat organisaatioyksiköt:

 • valvontaelin
 • neljä pääosastoa
 • valvontaelimen sihteeristö

Neljä pääosastoa ovat mikrovalvonnan pääosastot I, II, III ja IV.

Merkittävien pankkien valvonnasta vastaavat yhteiset valvontaryhmät.

Kutakin yhteistä valvontaryhmää johtaa EKP:n palveluksessa oleva koordinaattori mikrovalvonnan pääosastolta I tai II, ja tukena on yksi tai useampi kansallisen toimivaltaisen viranomaisen nimeämä alakoordinaattori. Jäseninä on sekä EKP:n että kansallisten viranomaisten palveluksessa olevia pankkivalvojia.

Yhteiset valvontaryhmät

Yhteiset palvelut

Monet EKP:n muista yksiköistä ja palveluista tukevat myös pankkivalvontaa.

Yhteisiä palveluita ovat esimerkiksi tietotekniikka, henkilöstöhallinto, budjetti, oikeudelliset palvelut, tilastot, viestintä ja hallinnointi.

Valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Mikrovalvonnan pääosasto I

 • Merkittävien pankkien valvonta I–VII, XVI

Mikrovalvonnan pääosasto III

 • Analyyttinen ja metodologinen tuki
 • Institutionaalinen ja sektorikohtainen yleisvalvonta
 • Yleisvalvonta ja suhteet kansallisiin valvontaviranomaisiin

Valvontaelimen sihteeristö

 • Laadunvarmistus
 • Pankkivalvonnan päätöksenteko
 • Toimiluvat
 • Tutkinnat ja seuraamukset

Mikrovalvonnan pääosasto II

 • Merkittävien pankkien valvonta VIII–XV

Mikrovalvonnan pääosasto IV

 • Kriisinhallinta
 • Menettelyjen ja standardien kehittäminen
 • Pankeissa tehtävät tarkastukset
 • Riskianalyysi
 • Sisäiset mallit
 • Valvontaohjelmien suunnittelu ja koordinointi
 • Valvontapolitiikka