Valvontaelimen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Mikrovalvonnan pääosasto I

 • Merkittävien pankkien valvonta I–VII, XVI, XVII

Mikrovalvonnan pääosasto III

 • Analyyttinen ja metodologinen tuki
 • Institutionaalinen ja sektorikohtainen yleisvalvonta
 • Yleisvalvonta ja suhteet kansallisiin valvontaviranomaisiin

Valvontaelimen sihteeristö

 • Laadunvarmistus
 • Pankkivalvonnan päätöksenteko
 • Toimiluvat
 • Tutkinnat ja seuraamukset

Mikrovalvonnan pääosasto II

 • Merkittävien pankkien valvonta VIII–XV

Mikrovalvonnan pääosasto IV

 • Kriisinhallinta
 • Menettelyjen ja standardien kehittäminen
 • Pankeissa tehtävät tarkastukset
 • Riskianalyysi
 • Sisäiset mallit
 • Valvontaohjelmien suunnittelu ja koordinointi
 • Valvontapolitiikka