Organisaatiorakenne

Pankkivalvontaan kuuluvat seuraavat organisaatioyksiköt:

  • valvontaelin
  • neljä pääosastoa
  • valvontaelimen sihteeristö

Neljä pääosastoa ovat mikrovalvonnan pääosastot I, II, III ja IV.

Merkittävien pankkien valvonnasta vastaavat yhteiset valvontaryhmät.

Kutakin yhteistä valvontaryhmää johtaa EKP:n palveluksessa oleva koordinaattori mikrovalvonnan pääosastolta I tai II, ja tukena on yksi tai useampi kansallisen toimivaltaisen viranomaisen nimeämä alakoordinaattori. Jäseninä on sekä EKP:n että kansallisten viranomaisten palveluksessa olevia pankkivalvojia.

Yhteiset valvontaryhmät

Yhteiset palvelut

Monet EKP:n muista yksiköistä ja palveluista tukevat myös pankkivalvontaa.

Yhteisiä palveluita ovat esimerkiksi tietotekniikka, henkilöstöhallinto, budjetti, oikeudelliset palvelut, tilastot, viestintä ja hallinnointi.