Председател и заместник-председател на Надзорния съвет

Микропруденциален надзор І

 • Надзор над значими банки I-VII, XVI, XVII

Микропруденциален надзор ІІІ

 • Анализ и методологична подкрепа
 • Институционален и секторен надзор
 • Надзорно наблюдение и отношения с НКО

Секретариат на Надзорния съвет

 • Вземане на решения в ЕНМ
 • Лицензиране
 • Осигуряване на качество в надзора
 • Привеждане в изпълнение и санкции

Микропруденциален надзор ІІ

 • Надзор над значими банки VIII-XV

Микропруденциален надзор ІV

 • Анализ на риска в ЕНМ
 • Вътрешни модели
 • Надзорни политики
 • Планиране и координация на надзора
 • Разработване на методологии и стандарти
 • Управление на кризи
 • Централизирани проверки на място