Uzraudzības valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts

 • Nozīmīgu banku uzraudzības I–VII, XVI un XVII nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts

 • Analīzes un metodoloģiskā atbalsta nodaļa
 • Iestāžu un sektoru pārraudzības nodaļa
 • Uzraudzības pārraudzības un NKI attiecību nodaļa

Uzraudzības valdes sekretariāts

 • Autorizācijas nodaļa
 • Izpildes un sankciju nodaļa
 • Uzraudzības kvalitātes kontroles nodaļa
 • VUM lēmumu pieņemšanas nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts

 • Nozīmīgu banku uzraudzības VIII–XV nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāts

 • Centralizēto klātienes pārbaužu nodaļa
 • Iekšējo modeļu nodaļa
 • Krīzes vadības nodaļa
 • Metodoloģijas un standartu izstrādes nodaļa
 • Uzraudzības plānošanas un koordinēšanas nodaļa
 • Uzraudzības politikas nodaļa
 • VUM risku analīzes nodaļa