Organizācijas shēma

ECB banku uzraudzība organizēta šādi:

  • Uzraudzības valde;
  • četras struktūrvienības – ģenerāldirektorāti;
  • Uzraudzības valdes Sekretariāts.

Šie četri ģenerāldirektorāti ir Mikrolīmeņa uzraudzības I, II, III un IV ģenerāldirektorāts.

Mikrolīmeņa uzraudzības I un II ģenerāldirektorāta darbinieki no ECB puses darbojas kopējās uzraudzības komandās (KUK).

Katru KUK vada ECB koordinators un atbalsta viens vai vairāki valstu uzraudzības iestāžu apakškoordinatori. Komandās ietilpst uzraugi gan no ECB, gan no valstu uzraudzības iestādēm.

Kopējās uzraudzības komandas

Atbalsta pakalpojumi

Vairākas ECB struktūrvienības un pakalpojumi sniedz atbalstu ECB banku uzraudzības funkciju veikšanai.

Šie kopējie pakalpojumi aptver IT, cilvēkresursu, budžeta, juridisko, statistikas, komunikācijas un administrācijas ģenerāldirektorātus.