Menu

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

Klātienes un iekšējo modeļu pārbaužu ģenerāldirektorāts

 • Darbības un integrācijas nodaļa
 • Finanšu risku pārbaužu nodaļa
 • Iekšējo modeļu izpētes nodaļa
 • Nefinanšu risku pārbaužu nodaļa

Sistēmisko un starptautisko banku ģenerāldirektorāts

 • 1.–6. nodaļa

Universālo un diversificēto iestāžu ģenerāldirektorāts

 • 1.–6. nodaļa

Uzraudzības stratēģijas un risku direktorāts

 • Stratēģisko risku un analīzes nodaļa
 • to be translated
 • Uzraudzības finanšu risku nodaļa
 • Uzraudzības nefinanšu risku nodaļa

Horizontālās uzraudzības ģenerāldirektorāts

 • Kapitāla tirgu un līdzekļu pārvaldības ekspertu nodaļa
 • Kredītriska ekspertu nodaļa
 • Nefinanšu risku ekspertu nodaļa
 • Stresa testu ekspertu nodaļa
 • Uzņēmējdarbības modeļu un kapitāla pietiekamības nodaļa
 • Uzraudzības metodoloģijas nodaļa
 • Uzraudzības politikas nodaļa

Specializēto iestāžu un mazāk nozīmīgo iestāžu ģenerāldirektorāts

 • 1.–5. nodaļa
 • Iestāžu un sektoru pārraudzības nodaļa

VUM pārvaldības un darbības ģenerāldirektorāts

 • Atbilstības un piemērotības nodaļa
 • Autorizācijas nodaļa
 • Sankciju nodaļa
 • Tehnoloģiju un inovāciju nodaļa
 • VUM sekretariāts