Organizācijas shēma

ECB banku uzraudzība organizēta šādi:

 • Uzraudzības valde;
 • četras struktūrvienības – ģenerāldirektorāti;
 • Uzraudzības valdes Sekretariāts.

Šie četri ģenerāldirektorāti ir Mikrolīmeņa uzraudzības I, II, III un IV ģenerāldirektorāts.

Mikrolīmeņa uzraudzības I un II ģenerāldirektorāta darbinieki no ECB puses darbojas kopējās uzraudzības komandās (KUK).

Katru KUK vada ECB koordinators un atbalsta viens vai vairāki valstu uzraudzības iestāžu apakškoordinatori. Komandās ietilpst uzraugi gan no ECB, gan no valstu uzraudzības iestādēm.

Kopējās uzraudzības komandas

Atbalsta pakalpojumi

Vairākas ECB struktūrvienības un pakalpojumi sniedz atbalstu ECB banku uzraudzības funkciju veikšanai.

Šie kopējie pakalpojumi aptver IT, cilvēkresursu, budžeta, juridisko, statistikas, komunikācijas un administrācijas ģenerāldirektorātus.

Uzraudzības valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

Mikrolīmeņa uzraudzības I ģenerāldirektorāts

 • Nozīmīgu banku uzraudzības I–VII un XVI nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības III ģenerāldirektorāts

 • Analīzes un metodoloģiskā atbalsta nodaļa
 • Iestāžu un sektoru pārraudzības nodaļa
 • Uzraudzības pārraudzības un NKI attiecību nodaļa

Uzraudzības valdes sekretariāts

 • Autorizācijas nodaļa
 • Izpildes un sankciju nodaļa
 • Uzraudzības kvalitātes kontroles nodaļa
 • VUM lēmumu pieņemšanas nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības II ģenerāldirektorāts

 • Nozīmīgu banku uzraudzības VIII–XV nodaļa

Mikrolīmeņa uzraudzības IV ģenerāldirektorāts

 • Centralizēto klātienes pārbaužu nodaļa
 • Iekšējo modeļu nodaļa
 • Krīzes vadības nodaļa
 • Metodoloģijas un standartu izstrādes nodaļa
 • Uzraudzības pārbaudes programmu plānošanas un koordinēšanas nodaļa
 • Uzraudzības politikas nodaļa
 • VUM risku analīzes nodaļa