Menu

Președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere

Inspecții la fața locului și investigații privind modelele interne

 • Inspecții privind riscurile financiare
 • Inspecții privind riscurile nefinanciare
 • Investigații privind modelele interne
 • Operațiuni și integrare

Guvernanță și operațiuni la nivelul MUS

 • Autorizare
 • Evaluarea competenței și onorabilității
 • Sancțiuni
 • Secretariatul MUS
 • Tehnologie și inovare

Instituții universale și diversificate

 • Serviciile 1-6

Strategie și riscuri în materie de supraveghere

 • Analiză și riscuri strategice
 • Riscuri în materie de supraveghere - Riscuri financiare
 • Riscuri în materie de supraveghere - Riscuri nefinanciare
 • to be translated

Bănci sistemice și internaționale

 • Serviciile 1-6

Instituții specializate și instituții mai puțin semnificative

 • Monitorizare instituțională și sectorială
 • Serviciile 1-5

Supraveghere orizontală

 • Experți în piețe de capital și trezorerie
 • Experți în riscul de credit
 • Experți în riscuri nefinanciare
 • Experți în testări la stres
 • Metodologia de supraveghere
 • Modelul de afaceri și adecvarea capitalului
 • Politici de supraveghere