Organigramă

Supravegherea bancară în cadrul BCE este organizată după cum urmează:

  • Consiliul de supraveghere
  • patru unități organizatorice, structurate ca direcții generale (DG)
  • Secretariatul Consiliului de supraveghere

Cele patru DG sunt DG Supraveghere microprudențială I, II, III și IV.

DG SM I și II includ membrii BCE ai echipelor comune de supraveghere (ECS).

Fiecare ECS este condusă de un coordonator de la BCE, asistat de unul sau mai mulți subcoordonatori din partea autorităților naționale de supraveghere. Echipele sunt compuse din supraveghetori de la BCE și de la autoritățile naționale.

Echipele comune de supraveghere

Servicii de asistență

În executarea atribuțiilor sale, Supravegherea bancară BCE este asistată de mai multe unități și servicii ale BCE.

Printre aceste „servicii partajate” se numără: IT, resurse umane, buget, servicii juridice, statistică, comunicare și servicii administrative.